Husorden

ANDELSBOLIGFORENINGEN

FREJAPARKEN II

HUSORDEN

for

Andelsboligforeningen Frejaparken II

Husdyrhold er kun tilladt for det husdyr man havde ved indflytning og til husdyrets død. Denne regel er fra vores vedtægter § 12 stk. 2

 

1. Udenoms arealer:

 

 • Opsatte hegn skal stå i lod og være vel vedligeholdt med maling.
 • De til boligerne hørende haver skal være velholdte.
 • Der må ikke opstilles/fastmonteres flagstænger i egen have.
 • Opsætning af hegn skal være af mærket Basel.
 • Til maling af udvendig træværk (ikke vinduer og døre) skal anvendes GORI 88 Teak 601.
 • Hækken skal klippes minimum en gang om året. Dette skal være gjort inden den 1. august.
 • Ved opsætning af hegn må man højest sætte 2x2 sektioner à 1,80 m høj op, altså højest 4 m på hver led i en vinkel på 90 grader og det man sætter op derudover må ikke overstige 1,50 m i højden, det gælder også hæk. Hegn der sættes op skal være ens i opsætning, udseende og vedligeholdes med maling og rettes op hvis pælene i jorden går løs og andet.
 • Uden for hæk og hegn mod fællesarealer skal der mindst være 0,30 , der er renholdt for ukrudt m.m. Sådan at når vores fællesarealer er slået, så er der vedligeholdt ved hæk og hegn.
 • Træer's højde max. 3-4 m.
 • Arealer såsom terrasser, plæner, gangarealer og op af hæk, hegn og skur som er synlig fra parkeringspladsen og udefra, må ikke bruges som lagerplads i længere tid.
 • Snerydning: Der skovles for egen dør og stien ud for egen grund holdes. Ved ekstrem snefald bestilles en entreprenør. (Referat nr. 24).

 

2. Parkering:

 

 • Der må ikke parkeres biler med over 3.500 kg. totalvægt.
 • Der må ikke parkeres uindregistrerede biler, campingvogne, trailere, lastbiler eller både på den fælles parkeringsplads eller de grønne arealer.

 

3. Kørsel

 

 • Af hensyn til specielt børnene og de ældre menneskers sikkerhed beder vi beboerne om at køre med yderst forsigtighed.

 

4. Gasfyr:

 

 • Udgifter i forbindelse med eftersyn, reparation og evt. fornyelse af gasfyr afholder andelshaver selv. (Referat nr. 30 og 32).
 • Brændeovn: Der må ikke installeres brændeovne i boligerne.

 

5. Overdækning:

 

 • Overdæking ved hovedindgang er godkendt som der er på bolig 35 og 43.
 • Terrasseoverdækning må udelukkende opføres ud for terrassedørene og skal være af samme type som ved bolig nr. 49. Eventuelt hegn skal placeres på udvendig side af stolper. (Referat nr. 50 - 3. marts 2016).

 

6. Markiser:

 

 • Det er tilladt at opsætte markiser på husene, hvis reglerne for opsætning overholdes.
 • Evt. opståede skader som følge af opsætning af markise/r skal udbedres af andelshaveren senest ved fraflytning eller ved påbud fra bestyrelsen.
 • Markisestoffet skal være ensfarvet i én af farverne mørkeblå, mørkegrøn, grå eller naturfarvet, så den matcher husets mørkerøde farve.
 • Ved opsætning af markiser på langsiden af husene, skal markiserne monteres på min. 2 jern der skal fastgøres på spærene (altså i træværket). Der må således ikke bæres huller i stenene (murværket) ved montering af markiser på langsiden af husene.
 • Ved opsætning af markiser på endegavlen af husene er det tilladt, at montere disse i murværket. Se i øvrigt § 10 i vedtægterne.

 

.